Search

Axtarış

Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları

REDAKTOR

AMEA-nın müxbir üzvü Ə.Ə.MƏCiDOV

RƏYÇİ

kimya elmləri doktoru, professor M.N.MƏHƏRRƏMOV

Ali məktəblər üçiin dərs vəsaiti. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009, 104 seh.

Təqdim olunan dərs vəsaitində üzvi kimyada çox istifadə olunan fiziki üsullar: UB-, İQ-, NMR və kütle spektroskopiyaları və bəzi sinif üzvi birləşmələrin spektrlorinin səciyyəvi xüsusiyyətləri verilmişdir.

Vəsait universitetlərin kimya fakültələrinin bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan, həmçinin üzvi kimyanı ixtisas seçən magistrlər və bu sahədə işləyən tədqiqatçılar da istifadə edə bilərlər.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share