Search

Axtarış

Xarici əlaqələr hüququ

Elmi redaktor: h.e.d., dos. MƏMMƏDOV R.F.

Rəyçilər: h.e.d., dos. ƏLİYEV Ə.İ.

h.e.n. QƏMBƏROV H.D.

H.A.Qasımova. Xarici əlaqələr hüququ. Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 480 səh.

Dərslikdə xarici əlaqələr hüququnun mühüm nəzəri və praktiki problemləri araşdırılır, Azərbaycan Respublikasının praktikasında xarici əlaqə orqanları (dövlət daxili orqanlar, diplomatik nümayəndəliklər, konsulluqlar, xüsusi missiyalar, beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələr), onların fəaliyyətini tənzimləyən prinsip və normalar öyrənilir.

Dərslik Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər ixtisası, o cümlədən hüquq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ó «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share