Search

Axtarış

Üzvi kimya

UOT 547.0

Rəyçi: kimya elmləri doktoru, professor ƏLİYEV İ.Ə.A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, «Üzvi kimya» (biologiya fakültələri üçün dərslik), Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007. - 384 s.

Dərslikdə qısa şəkildə karbohidrogenlər onların funksional törəmələ­rinin xassələrindən, xüsusilə, aminturşular, zülallar, karbohidratlar, yağ­lar, nukleinturşularıeləcə prostaqlandinlər, steroidlər, feromonlar digər bioloji maddələrdən bəhs edilir.

Dərslik universitetlərin biologiya fakültələrinin bakalavr pilləsində təh­sil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ondan üzvi kimya ilə ma­raqlananlar da istifadə edə bilər.

 

«Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2005.

BakıUniversitetinəşriyyatı, 2007.

 

Bookmark and Share