Search

Axtarış

Təbiət elmləri seriyası illərlə

Bu seriyada kimya, biologiya, geologiya, coğrafiya və başqa sahələr üzrə elmi məlumatlar verilir.

Təbiət elmlər seriyasının redaksiya heyəti:
Babazadə V.M.- redaktor, Əhmədov E.İ.- redaktor müavini, Musyafayev S.M.- (məsul katib), Babanlı M.B., Bayramov M.R., Goyçaylı Ş.Y., Xasayev A.İ., İbrahimov A.Ş., İmanov F.Ə., Qasımov N.A., Quliyev A.Ə., Məhərrəmov M.N., Mustafayev Q.T.

Təbiət elmləri seriyasının 1992-2009-cu illər üzrə biblioqrafik məlumat bazası


2015    №  1,    №  2,   №  3,   №  4,

2014    №  1,    №  2,   №  3,   №  4,

2013    №  1,    №  2,   №  3,   №  4,

2012    №  1,    №  2,   №  3,   №  4,

2011     № 1,    №  2,   №  3,   №  4,

2010     № 1,    №  2,   №  3,   №  4,

2009,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2008,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2007,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2006,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2005,    № 1,    №. 2,   №. 3 ,  №. 4,

 

Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalının elektron versiyası "Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsi" çərçivəsində hazırlanmışdır.

Bookmark and Share