Search

Axtarış

Tarix və onun problemləri


ISSN 1047

Ş.548 (1997)

Tarix və onun problemləri, 2007

©Lisenziya ser.AB - №22477
Təsisçi və Baş Redaktor: t.e.d., professor Əsməd Muxtarova

Redaksiya şurası:

Akad.Bünyadov T.Ə., akad.Hacıyev İ.M., akad. Vəlixanlı N., AMEA-nın müxbir üzvü Babayev İ.A., AMEA-nın müxbir üzvü Əliyev V., AMEA-nın müxbir üzvü Mahmudov Y.M., AMEA-nın müxbir üzvü Nemətova M.S., AMEA-nın müxbir üzvü t.e.d.Axundova N.Ç.

Redaksiya heyəti:

t.e.d.Əliyev Q.Ə. (məsul katib); p.e.d.Əlizadə H.; t.e.d.Darabadi P.Q.; t.e.d.Qasımlı M.C.; t.e.d.Quliyeva N.; t.e.d.Fətəliyev M.B.; t.e.d.Hacıyev S.T. f.e.d.Hacıyev Z.; t.e.d.Həsənli C.P.; t.e.d.Həsənov Ə.M.; t.e.d.Həsənova L.L.; t.e.d.İsgəndərov A.C.; t.e.d.İsmayılov Q.S.; t.e.d.Məmmədov A.; t.e.d.Məmmədov İ.M. (baş redaktorun müavini); t.e.d.Məmmədov S.A.; t.e.d.Məmmədov A.Ə.; t.e.d.Sultanov O.; t.e.d.Zeynalov İ.X.
Prof.Dr. Barış Özdal (Uludağ Universiteti, Bursa, Türkiyə)
Prof.Dr. Hatice P.Özdemir (Manisa Calal Bayar Universiteti, Türkiyə)

Redaksiya ilə əlaqə:
[email protected]

Müəlliflər üçün qaydalar

2014

№ 1 № 2 № 3 № 4

2013

№ 1
№ 2
№ 3 № 4

2012

№ 1 № 2 № 3 № 4
2011
№ 1 № 2 № 3
№ 4


2010

№ 1 № 2 № 3 № 4

2009

№ 1


-

2

№ 3

№ 4


Bədii redaktor: Gülbala Quliyev
Çapa hazırlayanlar: Sevinc Ruintən, Anar Kərimov, Şəbnəm Cəfərova, Elmar Axundov
Tərcüməçi radaktorlar: Şəhla Qarayeva, Anar Kərimov
Web-redaktor: Nigar İsmayılova

 

Bookmark and Share