Search

Axtarış

Tarix və onun problemləriISSN 1047
Təsisçi və Baş Redaktor: t.e.d., professor Əsməd Muxtarova

Redaksiya şurası:
Akad.Bünyadov T.Ə., akad.Hacıyev İ.M., akad. Vəlixanlı N., AMEA-nın müxbir üzvü Babayev İ.A., AMEA-nın müxbir üzvü Əliyev V., AMEA-nın müxbir üzvü Mahmudov Y.M., AMEA-nın müxbir üzvü Nemətova M.S.

Redaksiya heyəti:
t.e.d.Axundova N.Ç.; t.e.d.Əliyev Q.Ə.(məsul katib);
p.e.d.Əlizadə H.; t.e.d.Darabadi P.Q.; t.e.d.Qasımlı M.C.;
t.e.d.Quliyeva N.; t.e.d.Fətəliyev M.B.; t.e.d.Hacıyev S.T.;
f.e.d.Hacıyev Z.; t.e.d.Həsənli C.P.; t.e.d.Həsənov Ə.M.;
t.e.d.Həsənova L.L.; t.e.d.İsgəndərov A.C.;t.e.d.İsmayılov Q.S.;
t.e.d.Məmmədov A.; t.e.d.Məmmədov İ.M. (baş redaktorun müavini);
t.e.d.Məmmədov S.A.; t.e.d.Məmmədov A.Ə.; f.e.d.Mikayılov N.M.;
t.e.d.Sultanov O.; t.e.d.Zeynalov İ.X.

Redaksiya ilə əlaqə:
TarixVeOnunProblemleri@gmail.com

Müəlliflər üçün qaydalar

2014

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4
2013

№ 1

№ 2
№ 3
№ 4
2012

№ 1

№ 2
№ 3 № 4
2011
№ 1

№ 2
№ 3 № 4
2010

№ 1

№ 2 № 3 № 4
2009

№ 1
- 2 № 3 № 4


Bədii redaktor: Gülbala Quliyev
Çapa hazırlayanlar: Sevinc Ruintən, Anar Kərimov, Şəbnəm Cəfərova, Elmar Axundov
Tərcüməçi radaktorlar: Şəhla Qarayeva, Anar Kərimov
Web-redaktor: Nigar İsmayılova

 

Bookmark and Share