Search

Axtarış

Sosial-siyasi elmlər seriyası illərlə

Seriya hüquq sahəsini bütövlükdə, fəlsəfə, iqtisadiyyat, psixologiya, sosiololiya, politologiya elmlərini əhatə edir.

Sosial-siyasi elmlər seriyasının redaksiya heyəti:
Məlikova M.F.- redaktor, Vahidov F.Q., İmanov H.R. - redaktor müavini, Hacıyev Z.C.- (məsul katib), Abbasbəyli A.N., Əhmədov Ə.C., Əliyev B.H., Əlizadə H.Ə., İsmayılov R.R., Məhərrəmov A.M., Qasımov A.M., Məmmədov R.F., Rüstəmov İ.Ə., Sarıcalinskaya K.Q., Səməndərov F.Y., Zeynalov S.R.

Sosial-siyasi elmlər seriyası üzrə 1992-2009-cu illər üzrə biblioqrafik məlumat bazası


2015    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2014    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2013    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2012    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2011     № 1,    №  2,   №  3,   №  4,

2010     № 1,    №  2,   №  3,   №  4,

2009,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2008,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2007,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2006,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2005,    № 1,    №. 2,   №. 3 ,  №. 4,

 

Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalının elektron versiyası "Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsi" çərçivəsində hazırlanmışdır.

Bookmark and Share