Search

Axtarış

Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri

Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunur.

ELMi REDAKTORLAR:          
dos., f.-r.e.n. K.M.Daşdəmirov

f.-r.e.n. F.H.Paşayev

RƏYÇİLƏR:                          
prof., f.-r.e.d. V.M.Salmanov

prof., f.-r.e.d. B.Ş.Barxalov

M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov. Nanotexnologiyadan laboratoriya işləri. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2009, -224 s.

Dərs vəsaitindən ali məktəblərin fizika, kimya və biologiya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr, aspirantlar və nanotexnologiya sahəsi ilə məşğul olan elmi işçilər istifadə edə bilərlər.

© "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share