Search

Axtarış

Ümumi astrofizika

Redaktor: dos. Z.A.Səmədov

Rəyçilər: prof. N.İsmayılov, dos. Ə.Babayev

R.Ə.Hüseyaov. Ümumi astrofizika. Dərslik, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, 368 səh.

Bu dərslik astronomiya və astrofızikanın tədris olunduğu universitetlərin, о cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share