Search

Axtarış

Məqalələr toplusu

Elmi redaktor:                 Knyaz Aslan

Rəyçilər:                           E.Y.Əhmədov

M.Ə.Məmmədov

Xələfov Abuzər Alı oğlu.

X.49 Məqalələr toplusu (1990-2011-ci illər). Bakı: “Bakı Universiteti” Nəş­riy­yatı, 2011, 464 s.

Məqalələr toplusunda müəllifin Azərbaycanın müstəqilliyi illərində (1990-2011-ci illər) kitabxana işinin müxtəlif sahələrinin aktual problemlərinə dair elmi məqlələri, eləcə də bir sıra publisistik yazıları öz əksini tapmışdır.

Məqalələr toplusu mədəniyyət və kitabxana mütəxəssis­lə­ri, müəllimlər, tələbələr, ümumiyyətlə, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

© “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011

 

Bookmark and Share