Search

Axtarış

Bakı Universiteti nəşriyyatının əməkdaşları

İDARƏ HEYƏTİ

Direktor

Şirinov İslam  Məhərrəm oğlu

Direktor müavini - mətbəə üzrə

Qasımov Ələs Yunus oğlu

Mühasib

Yusubova Şövkət

İş icraçısı

Mədətova Samayə Şahin qızı

 

REDAKSİYA ŞÖBƏSİ

Canıyeva Ulduzə Hacıağa qızı

Qədimova Məryəm Qədim qızı

Cəfərova Afiqə Alı qızı

Quliyev Yafəs Tacəddin oğlu

ƏliyevaYaqutHəsənqızı

ƏliyevaNərgizAsəfqızı

 

KOMPÜTER BÜROSU

Ədilov Sahib Rafiq oğlu

İmanova Azadə Mirzəhüseyn qızı

Qasımova Gülər Şahid qızı

 

İSTEHSALAT SAHƏSİ

Novruzova Sədaqət Cabbar qızı

Eminova Nərgiz Rauf qızı

Orucov Zahir Oruc oğlu

Ağayev Rafiq İmanxan oğlu

Vəliyev Novruz Hüseyin oğlu

Abdullayeva Maisə Telman qızı

Kubetova  Tatyana Vladimirovna

Mahmudova Tahirə Tapdıq qızı

Məmmədov   Sabir  İbrahim oğlu

Məmmədova Təranə Salam qızı

Nəcəfquluzadə Filəngiz Salam qızı

Rüstəmov İmamyar  Əliyar oğlu

Rüstəmova Validə Etibar qızı

Tağıyeva Nəcibə Mürsəl qızı

Qasımova  Lətafət Qasım qızı

Əzizova Gülnarə  Seyfəl  qızı

 

 

Bookmark and Share