Search

Axtarış

Mir Cəlal

Elmiredaktorlar: prof. T.M.MÜTƏLLİMOV,

prof. A.C.HACIYEV,

prof. E.İ.ƏZİZOV

Redaksiyaheyəti: Prof. N.A.Paşayeva, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. T.İ.Hacıyev, AMEA-nın müx­bir üzvü, prof. A.M.Nəbiyev, prof. Q.M.Na­­ma­­zov, prof. C.M.Abdullayev, prof. Y.M.Se­yidov

© «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2008

Bookmark and Share