Search

Axtarış

İMANOVA AZADƏ MİRZƏ HÜSEYN QIZI

İMANOVA AZADƏ MİRZƏ HÜSEYN QIZI

“Bakı Universiteti Nəşriyyatı” menecer-kompüter tərtibatçısı

İş telefonu: 438-87-39

Е-mailazada69@mail.ru

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

ü  1969-cu ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olub

ü  1977-1987-ci illərdə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu 45 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

ü  Ailəlidir, iki övladı var

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

ü  1987-1992-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin tələbəsi olub.

ü  2009-2013-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Humanitar fakültələr üzrə Fəlsəfə kafedrasının dissertantı olmuşdur.

ü  2018-ci ildə Sosial fəlsəfə ixtisası üzrə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-ci ilin iyun ayından “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”nda operator

2017-ci ilin iyun ayından menecer-kompüter tərtibçisi

2014-cü ildən BDU-nun “İnformatika” kafedrasında İnforma­ti­ka fənnindən saathesabı qaydada dərs deyir.

 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

İnformatika

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sosial fəlsəfə.

 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

Respublikamızda və Rusiyada keçirilən  beynəlxalq  elmi praktiki konfranslarda iştirak edib.

 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. «Sosial informasiya» və «infor­masiya cəmiyyəti» anlayışlarına dair
 2. İnformasiya mədəniyyəti və şəxsiyyətin sosiallaşması
 3. Kütləvi informasiya vasi­tə­lə­rinin sosiallaşdırma potensialı
 4. Kompyuter informasiyası və şəxsiyyətin sosial inkişafı
 5. Azərbaycanda İnformasiya Cəmiyyətinin Perspektivləri
 6. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının ak­tual problemləri
 7. Elektron hökumət Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması üçün əsas kimi
 8. İnformasiya cəmiyyətindən bilik cəmiyyətinə doğru: Azərbaycanda perspektivləri
 9. Azərbaycanda informasiya tex­no­logiyalarının dövlət tən­zim­lənməsi: sosial-fəlsəfi aspekt
 10. Sosial kommunikasiyanın tənzimləyici funksiyaları və sosiallaşma
 11. Azərbaycanın informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mövqeyi

 

Bookmark and Share