Search

Axtarış

Kimyəvi rabitə

Rəyçilər: fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Qocayev N.M., fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dos. Nəbiyev N.S..

Redaktor: fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Mürsəlov T.M.

Quliyev T.N. Kimyəvi rabitə, Bakı; «Bakı Universi­teti» Nəşriyyatı, 2008, 264 səh.

Kimyəvi rabitə kimya elminin ən aparıcı nəzəri sahəsidir. Kimyəvi rabitəni dərindən dərk etmədən kimyəvi prosesləri, kimyəvi qanunları, çoxsaylı kimyəvi birləşmələrin əmələ gəlməsini dərk etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, kimyəvi rabitəni dərk etmədən kimyanı dərk etmək mümkün deyil. Hazırda Azərbaycan dilində geniş məlumat almaq üçün yığcam formada heç bir dərslik və dərs vəsaiti yoxdur. Kimya elmi ilə əlaqəsi olan ali məktəb tələbələrinin, magistrlərinin, aspirantların kimyəvi rabitə haqda geniş məlumat alması üçün belə bir vəsaitin yazılmasına ehtiyac hiss olunur.

«BakıUniversi­teti» nəşriyyatı, 2008

 

Bookmark and Share