Search

Axtarış

Kimya

M 58

Elmir edaktor: Bakı Dövlət Universitetinin fiziki kimya kafedrasının

müdiri, k.e.d., prof. E.İ.Əhmədov

Rəyverənlər: Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseylərinin kimya

metodistləri: Murat IrmakMustafa Yılmaz

H.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi kimya kafedrasının

müdiri, k.e.n., dos. R.İ.Süleymanov

A.M.Məhərrəmov, R.Ə.Əliyeva, T.Ə.Mahmudov, F.M.Çıraqov.KİMYA. (Ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri kimya təmayüllü liseylər üçün dərs vəsaiti). Bakı, 2007, səh. 480.

Dərs vəsaitində maddələrin quruluşu və kimyəvi proseslərin qanunauyğunluqları müasir təsəvvürlər əsasında şərh edilmişdir. Bəsit maddələr, onların oksigenli və hidrogenli birləşmələri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Fəsillərin sonunda öyrədici xarakterli məsələlər və onların həlləri verilmişdir. Dərs vəsaiti kimya təmayüllü liseylər və kimyanı dərinləşmiş proqramla öyrənən yuxarı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ondan ali məktəb tələbələri və orta məktəb müəllimləri də istifadə edə bilərlər.

39-2006

1701000000-18

M (658-07)-39

Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.

Bookmark and Share