Search

Axtarış

Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya

Redaktor:
Şamil Qiyas oğlu Vəliyev

filologiya elmləri doktoru, professor

Tərtib edəni:
Aygün Qubad qızı Əzimova

Şirməmməd Hüseynov. Biblioqrafiya. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı. 2009, 88 səh.

Biblioqrafiyada Bakı Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsi Mətbuat tarixi kafedrasının professoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti, Prezident təqaüdçüsü, «Qızıl qələm» mükafatı laureatı Şirməmməd Ağaməmməd oğlu Hüseynovun həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti barədə məlumatlar toplanmışdır.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share