Search

Axtarış

Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları

REDAKTOR: A.Ə.QULİYEV

Biologiya elmləri doktoru, professor

RƏYÇİLƏR: İ.V.ƏZƏZOV

AMEA-nın müxbir üzvü, professor

E.M.QURBANOV

Biologiya elmləri doktoru, professor

A.M. Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev. "Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları", Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009,288 s.

Oxucuların nəzər-diqqətinə çatdırılan A.M.Məhərrəmov və M.ƏAllahverdiyevin «Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları» dərsliyi son onilliklərdə kimya fakültəsində bakalavr pilləsi üçün tədris olunan proqrama uyğun hazırlanmışdır. Dərslikdə bioloji kimyanın elementlərindən bəhs edilir. Dərslikdən həmçinin bio­loji kimya ilə maraqlanan digər oxucular da istifadə edə bilər.

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share