Search

Axtarış

Humanitar elmlər seriyası illərlə

Bu seriya dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, şərqşünaslıq, jurnalistika, kitabxanaşünaslıq, metodika və digər humanitar sahələr üzrə son elmi xəbərləri oxucu auditoriyasına çatdırır.

Humanitar elmlər seriyasının redaksiya heyəti:
Vəliyev T.T.- redaktor, Namazov Q.M.- redaktor müavini, Zeynalov İ.X.- (məsul katib), Əliyeva İ.S., Əliyev Z.H., Əlizadə Y.M., Əsədullayev S.Q., Əzizov E.Z., Hacıyev A.C., Haciyev S.T., İsmayılov X.İ., Məmmədov C.Ə., Nəbiyev A.M., Rüstəmov R.Ə.

Humanitar elmlər seriyasının 1992-2009-cu illər üzrə biblioqrafik məlumat bazası


2015,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2014,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2013,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2012,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2011,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2010,    №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2009,    №. 1,   №. 2,   №. 3,   №. 4,

2008,    №. 1,   №. 2,   №. 3,   №. 4,

2007,    №  1,   №. 2,   №. 3,   №. 4,

2006,    №  1,   №. 2,   №. 3,   №. 4,

2005,    №  1,   №. 2,   №. 3 ,  №. 4,

 

Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalının elektron versiyası "Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsi" çərçivəsində hazırlanmışdır.

Bookmark and Share