Search

Axtarış

Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası illərlə

Burada dəqiq elm kimi riyaziyyat, mexanika, fizika, informatika, astrofizika və başqa sahələrə daiq elmin son yenilikləri əksini tapır.

Fizika-riyaziyyat elmlər seriyasının redaksiya heyəti:
Əsgərov B.M.- redaktor, Xudaverdiyev K.İ., Mehdiyev M.- redaktor müavini, Kərəməliyev R.Ə.- (məsul katib), Abdullayev S.K., Əhmədov Ə.M., Əliyev Ə.Ə., Əliyev F.Ə., Əmənzadə R.Y., Kazımzadə A.H., Quluzadə C.M., Məmmədov R.Q., Məsimov E.Ə., Namazov Q.K., Nəcəfov İ.M., Orucov H.D., Yaqubov M.H.

Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası üzrə 1992-2009-cu illər üzrə biblioqrafik məlumat bazası


2015     №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2014     №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2013     №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2012     №  1,   №  2,   №  3,   №  4,

2011     № 1,    № 2,    № 3,    №  4,

2010     № 1,    №  2,   №  3,   №  4,

2009,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2008,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2007,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2006,    № 1,    №. 2,   №. 3,   №. 4,

2005,    № 1,   №. 2,   №. 3 ,  №. 4,

 

Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalının elektron versiyası "Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsi" çərçivəsində hazırlanmışdır.

Bookmark and Share