Search

Axtarış

Cəfər Xəndan Bibloqrafiya

On sözün müəllifi: akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV

Elmi redaktor: dosent F.A.ŞİRİYEV

Tərtibçi: professor A.C.HACIYEV

 

© «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010

Bookmark and Share