Search

Axtarış

akademik Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov

Redaktor: dos. Fikrət Şiriyev

Tərtibçilər: Pərvanə Yəhya qızı İbrahimova

Anzulə Pərviz qızı Əmirova

Kitabda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Əməkdar elm xadimi, millət vəkili, akademik Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmovun çoxşaxəli fəaliyyətinin əksini tapdığı qəzet materialları xronoloji ardıcıllıqla və biblioqrafik məlumat şəklində toplanmışdır.

© «BakıUniversiteti» nəşriyyatı, 2009

Bookmark and Share