Search

Axtarış

ORUCOV ZAHİR ORUC OĞLU


 

ORUCOV ZAHİR ORUC OĞLU

Vəzifə: Çapçı

İş telefonu: 012 538 50 16

E-mail:

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974-cü ildə Xızı rayonunun Ağdərə kəndində anadan olmuşam. 1981-1991-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşam. 1993-1996-cı illərdə Hərbi xidmətdə olmuşam.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2004-cü ildə Çaşıoğlu mətbəəsində işləmişəm

2004-2006-cı ildə Oka ofsetdə işləmişəm

2006-cı ildən Bakı Universiteti Nəşriyyatında işləyirəm

Bookmark and Share